LUBRICANTS I PRODUCTES QUÍMICS

Serveis Addicionals

Plans de Lubricació

Serveis

Confecció de plans de lubricació complerts pel conjunt d'elements de producció de l'empresa.

Estudis de lubricació

Serveis

Confecció de les fitxes tècniques de lubricació dels productes finals dels fabricants de maquinària.

Servei d'anàlisis

Serveis

Servei d'anàlisis de mostres d'olis tant de tipus predictiu i com informatiu.

Consulta telefònica

Serveis

Atenció de consultes tècniques sobre equivalències, aplicació i us de productes, lubricants homologats o recomanats i aplicacions en procesos industrials. Telèfon > +34 972 181 810  

Servei d'anàlisis

Servei d'anàlisis de mostres d'olis tant de tipus predictiu i com informatiu.

Els fluids lubricants que circulen pels mecanismes, actuen com a vehiculant dels diferents elements de desgast o contaminants generats pel seu funcionament, bona part dels quals queden dipositats en els elements filtrants. L'anàlisi d'aquests fluids després d'un període concret de funcionament, ens proporciona dades sobre el seu nivell de contaminació i quins són els seus contaminants. Aquesta informació ens permet no només ajustar els períodes de manteniment, sinó també detectar mal funcionaments dels equips i, per tant, preveure possibles avaries, que evitaran aturades de producció no previstes i costos excessius de reparació.

Aquest servei es pot donar de forma puntual o mitjançant un pla d'anàlisi predictiu.

Si és del seu interès, ens pot demanar pressupost sense compromís al telèfon +34 972 181 810

Marques en Distribució

 

Galp