LUBRICANTS I PRODUCTES QUÍMICS

Serveis Addicionals

Plans de Lubricació

Serveis

Confecció de plans de lubricació complerts pel conjunt d'elements de producció de l'empresa.

Estudis de lubricació

Serveis

Confecció de les fitxes tècniques de lubricació dels productes finals dels fabricants de maquinària.

Servei d'anàlisis

Serveis

Servei d'anàlisis de mostres d'olis tant de tipus predictiu i com informatiu.

Consulta telefònica

Serveis

Atenció de consultes tècniques sobre equivalències, aplicació i us de productes, lubricants homologats o recomanats i aplicacions en procesos industrials. Telèfon > +34 972 181 810  

Estudis de lubricació

Confecció de les fitxes tècniques de lubricació dels productes finals dels fabricants de maquinària.

Oferim la col·laboració amb els departaments de disseny i producció per definir del tipus d'engràs i  producte a aplicar en cada un dels punts de lubricació o transmissió hidràulica de potència, que s'han d'incloure en el manual tècnic dels productes finals dels fabricants de maquinària. 

 

Marques en Distribució

 

Galp