LUBRICANTS I PRODUCTES QUÍMICS

Serveis Addicionals

Plans de Lubricació

Serveis

Confecció de plans de lubricació complerts pel conjunt d'elements de producció de l'empresa.

Estudis de lubricació

Serveis

Confecció de les fitxes tècniques de lubricació dels productes finals dels fabricants de maquinària.

Servei d'anàlisis

Serveis

Servei d'anàlisis de mostres d'olis tant de tipus predictiu i com informatiu.

Consulta telefònica

Serveis

Atenció de consultes tècniques sobre equivalències, aplicació i us de productes, lubricants homologats o recomanats i aplicacions en procesos industrials. Telèfon > +34 972 181 810  

Punt i final a l'us d'olis clorats de mecanització

FuchsLa companyia de lubricants FUCHS posa punt i final a l'us d'olis clorats en els processos de mecanització. L'aplicació del reglament CLP en vigor, obliga a etiquetar les parafines clorades de cadena mitjana (C14-C17) amb noves frases R: "R 64" que pot perjudicar els infant amb alletament matern i "R 66" que la seva exposició repetida pot provocar assecament i formació d'esquerdes a la pell.

Per aquest motiu, FUCHS ha eliminat tots els productes de mecanització que contenien en la seva composició d'additius, lubricants en base parafines clorades, fidel en el seu compromís amb el mediambient, la seguretat i la salut de les persones.

Han posat al servei de tots els clients que venien utilitzant olis amb aquests additius, una alternativa en versió no clorada, dintre de la gamma ECOCUT, per a cobrir totes les necessitats, millorant la recionalització de productes.

La companyia informa de les substitucions amb la següent taula d'equivalències:

Taula de productes alternatius
PRODUCTES ELIMINATS PRODUCTES ALTERNATIUS
RATAK MG 520 ECOCUT MS 520
RATAK MG 121 ECOCUT MS 520
RATAK MS 230 ECOCUT 732 V
RATAK MSN 321 ECOCUT 628 V
RATAK MSN 135 ECOCUT 628 V

Marques en Distribució

 

Galp